Hlavná stránka Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky pre koncových odberateľov Všeobecné ustanovenia
Všeobecné podmienky predaja ( ďalej len "všeobecné podmienky") stanovujú zmluvné vzťahy medzi každým užívateľom stránok www.autodielyABD.sk ( ďalej len "užívateľ" alebo "Vy") Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania a spoločnosťou AutodielyABD s.r.o( ďalej len AutodielyABD) . so sídlom: AutodielyABD s.r.o. Tomášikova 2511/17 Poprad 058 01

Prevádzka:  (obchod):     AutodielyABD Dostojevskeho 23 Poprad 058 01

Tieto všeobecné podmienky sú jediné platné a nahrádzajú všetky ostatné podmienky okrem predbežnej výslovnej a písomnej dohody.AutodielyABD môžu dočasne zmeniť niektoré opatrenia vo všeobecných podmienkach. Z tohto dôvodu je nutné prečítať si stanovené všeobecné podmienky pri každej Vašej návšteve stránok www.autodielyabd.sk (ďalej len "stránky"). Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránky a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Každý nákup na našich stránkach spadá pod všeobecné podmienky, ktoré sú platné v danom čase. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate všeobecné podmienky s ktorými ste sa vopred oboznámili.
Vstupom na naše stránky sa zaväzujete dodržiavať naše všeobecné podmienky predaja a užívania.

fakturačná adresa:
AutodielyABD s.r.o, Tomášikova 2511/17, 058 01 Poprad, 
údaje o firme:
IČO:           50 666 371
DIČ:           2120435757
DIČ DPH:  SK2120435757
Okresný súd Prešov Oddil:s.r.o Vložka 33928/P
 

2. Priebeh objednávky
Pre prevedenie Vašej objednávky Vám ponúkame tieto možnosti:
• naše internetové stránky www.AutodielyABD.sk
• e-mailom: obchod@autodielyabd.sk
• telefonicky: +421 948 366 464 (pracovné dni od 9:00h do 17:00h)
Hneď ako obdržíme Vašu objednávku budete informovaný e-mailom.
Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Záväznou sa stáva objednávka po e-mailovom, prípadne telefonickom potvrdení, po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, po odsúhlasení ceny za dopravu a po prijatí platby na náš účet v prípade platby prevodom (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

3. Storno objednávky
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
Objednávku môžete stornovať e-mailom na obchod@autodielyabd.sk, alebo telefonicky na telefonnom čisle +421 948 366 464.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd. )
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je vypredaný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

4. Ceny
Predajné ceny na stránkach sú uvedené v Eurách vrátane 20% DPH, bez poplatkov za dopravu.

 

 

 


5. Dostupnosť tovaru
Vašu objednávku vybavujeme v rámci dostupnosti našich výrobkov na sklade. V prípade, že jeden z objednaných výrobkov nie je k dispozícii na sklade,tovar ktorý nemáme skladom nebude doručený ostatné položky budú vyexpedované. V takomto prípade budete však vopred informovaní e-mailom, alebo telefonicky.
Vysvetlivka o dostupnosti tovaru:

PRE NEREGISTROVANÝCH ZÁKAZNÍKOV napríklad: 

   1 ks       Pondelok 14.9.2023 ( na predajni AutodielyABD ) - Tovar je na predajni a bude ihneď vyexpedovaní k Vám, pri osobnom odbere možete si po tovar písť
                                                                                                                                                                      na predajnu. ( Platí to pri objednávke medzi 01h - 16:45h )
                                                                                                                                                                     


   6 ks       Utorok 15.9.2023 ( na predajni AutodielyABD ) - Tovar NIE JE na predajni a musíme ho objednať.  Zväčša tovar príde nasledujúci deň, na predajňu a mi
                                                                                                                                                              ho ihneď  vyexpedujeme k Vám. ( Po objednáni cca do 2 pracovných dní je tovar dodaný.) 
                                                                                                                                                              Pri osobnom odbere tovar si prevezmete v druhý deň, (ak objednáte do 16:45h)
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

PRE REGISTROVANÝCH ZÁKAZNÍKOV napríklad:

    1 ks       Dnes ( na predajni AutodielyABD ) - Tovar je na predajni a bude ihneď vyexpedovaný k Vám, pri osobnom odbere si môžete tovar vyzdvihnúť na predajni ( platí
                                                                                                                         to pri objednávke medzi 01h - 16:45h )
                                                                                                                        


    6 ks       Zajtra ( na predajni AutodielyABD ) - Tovar NIE JE na predajni a musíme ho objednať. Zväčša tovar príde nasledujúci deň a mi ho ihneď vyexpedujeme k Vám. 
                                                                                                                              ( Po objednaní cca do 2 pracovných dní je tovar dodaný.) Pri osobnom odbere tovar si prevezmete v druhý deň,
                                                                                                                              (ak objednáte do 16:45)
 

6. Dodacie podmienky

Doručenie Slovensko
Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 48hodín. Pri objednávke nad 70€ poštovné neplatíte, pri objednávke do 70€ sa poštovné účtuje podľa následovného bodu.
AutodielyABD Vám ponúka dopravu kuriérom spoločnosti Slovak Parcel Servis, pri platbe na účetpoštovne 5€ s DPH.  /  DOBIERKA: poštovné  6,50€ s DPH.
 Dodacia doba zvyčajne cca 48 hodín odo dňa expedície z nášho skladu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doručenie Česká Republika

Vaša objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli pri Vašej objednávke. Dodacia lehota vami objednaného tovaru je cca 2-8 dní odo dňa expedície z nášho skladu.
AutodielyABD Vám ponúka dopravu kuriérom spoločnosti Top Trans, poštovné je 12,50 bez DPH  / 15,00€ s DPH.  Dodacia doba zvyčajne 2-8 dní.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
AutodielyABD robia všetko preto, aby dodržali dodacie lehoty uvedené na svojich stránkach. AutodielyABD však nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, ktorá spadá pod prípad zásahu vyššej moci (vis major).

 

-Pri obdržaní Vašej objednávky si musíte overiť, že výrobky zodpovedajú Vašej objednávke a že sú nepoškodené. V prípade nezrovnalostí uveďte každú nezrovnalosť na dodací lístok vo forme ručne písaných výhrad s Vašim podpisom a tovar nepreberte.
-Vrátené výrobky môžu byť prijaté len ak sú v pôvodnom stave, najmä čo sa týka pôvodného obalu, príslušenstva a návodov a pribaleného dokladu o kúpe tovaru.

-Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením tejto povinnosti.

-Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

 

 

 

Je možné, že Vás požiadame o doplňujúce informácie aby sme mohli Váš nákup potvrdiť.
Z týchto dôvodov, a aby sa predišlo akémukoľvek oneskoreniu, Vás žiadame aby ste v momente Vašej objednávky uviedli:
• Vašu e-mailovú adresu
• Telefónne číslo (domov alebo do práce) na ktorom ste zastihnuteľný počas dňa.

 

 

7. Spôsob platby
Tovar Vám bude doručený formou DOBIERKY (platba kuriérovi pri dodaní zásielky, platí iba v slovenskej republike), alebo priamo PREVODOM NA ÚČET SK55 1100 0000 0029 3472 2292 ( a kurierovy už neplatí nič, platí pre všetky krajiny. ) 
V prípade vrátenia peňazí je užívateľovi vrátená čiastka späť na jeho bankový účet, (ktorý musí uviesť v priloženom dokumente o vrátení tovaru ) 
Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH. Spolu s tovarom zasielame aj FAKTÚRU, ktorá ak nie je dodaný dodací list a / alebo záručný list, zároveň slúži ako dodací a / alebo záručný list. Odosielame aj  REKLAMAČNÝ PROTOKOL, a aj ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU. 

 

 

8. Podmienky storna- Vaša spokojnosť alebo vrátenie peňazí
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona), NEPOŠKODENÝ TOVAR (to znaméná, že tovar nesmie byť mechanicky a inak poškodený, tovar nesmel byť namontovaný vo vozidle, nesmie byť znečistený, nesmie byť nalakovaný...) musí byť vrátený v PôVODNOM A NEPOŠKODENOM OBALE ( to znamená, že obal nesmie byť potrhaný, znečistený, nesmie byť s obalu odstránené identifikačné kódy, názov tovaru, číslo tovaru, čiarový kód...) Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením. ( Pozri spodnú lištu a klikni na Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a aj v každej objednávke posielame odstúpenie a aj reklamačný list.)

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. ( Pri uplatňovaní si reklamácie za poškodenie tovaru pri prevoze ( poškodenie kuriérom) môže byť lehota vrátenia platby viac ako 30 dní. Až sa vyrieši reklamácia. Kladná reklamácia platba sa vracia, záporná reklamácia platba sa nevracia.) 
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. /AutodielyABD nehradí poštovné/
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
8. Vrátenie tovaru musí byť iba kuriérom a tovar musí byť POISTENÝ.


 

 


9. Záruka, reklamácia a servis
Všetky výrobky na našich stránkach majú:
• zákonom stanovenú záručnú lehotu – 24 mesiacov odo dňa prevzatia
• zákonom stanovenú lehotu na skryté závady
• záručnú lehotu od výrobcu, ktorej dĺžka a rozsah závisia od výrobkov a značiek
Ak sa na vrátený(é) výrobok(ky) vzťahuje záruka, všetky poplatky spojené s návratom zákazníkovi preplatíme. Každý reklamovaný výrobok nám musíte zaslať späť Kurierskou službou a balík poistiť na adresu prevádzky ( Dostojevskeho 23, Poprad 05801) spoločne s kompletne vyplneným a potvrdenym Formulárom na uplatnenie reklamácie, ktorý si stiahnete s eshopu ( spodná lišta e-shopu klikni na reklamačný formulár), alebo Vám ho zašleme emailom na vyžiadanie ak výrobok je potrebné montovať prostredníctvom oprávnenej osoby (tzv. odborná montáž“). AutodielyABD sa zaväzujú postarať sa o prípadné opravy u dodávateľa.
Pre každú reklamáciu je bezpodmienečne nutné pripojiť k závadnému prístroju fotokópiu faktúry, pokladničného dokladu, záručný list (ak je priložený v obale).
Upozornenie: zákonom stanovená záruka sa nevzťahuje, alebo sa len čiastočne vzťahuje, na vonkajšie poškodenie výrobku (napríklad náraz, ...), na škody spôsobené zákazníkom a to používaním, ktoré je v rozpore s návodom od výrobcu, škody spôsobené používaním, ktoré bráni dobrému zachovaniu prístroja, škody spôsobené využívaním k obchodným účelom, škody spôsobené používaním nezodpovedajúcich prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu.

 

-Záruky od výrobcu pre výrobky predávané spoločnosťou AutodielyABD nepokrývajú :
• nahradenie spotrebného materiálu (batérie, žiarovky, ...),
• nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov,
• poruchy spojené s iným príslušenstvom ako bolo dodané pri tovare,
• chyby zavinené neodborným zásahom opravára (neodborná montáž)
• chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom, ...)
AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PORUCHY
V prípade poruchy, nás kontaktujete prosím e-mailom na obchod@autodielyabd.sk, alebo telefonicky na tel.čisle +421 948 366 464. Na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme. Zároveň je postup reklamácie uvedený aj v reklamačných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

 

10. Názory a pripomienky
Všetky názory a pripomienky zaslané užívateľmi AutodielyABD sú čítané a kontrolované. AutodielyABD si vyhradzuje právo zamietnuť alebo pozmeniť všetky neetické komentáre (klamlivá reklama, hanlivé prejavy, urážky, poznámky mimo témy, atď).

 

11. Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Údaje, ktoré nám poskytnete sú nevyhnutné pre spracovanie a doručenie objednávky, vystavenie faktúry a záručného listu. Pokiaľ nám užívateľ tieto údaje neposkytne, sme nútení objednávku zrušiť. Pri registrácii na naše stránky sa zaväzujete poskytnúť nám pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými podmienkami predaja a užívania našich stránok.

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.
Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

 

12.Intelektuálne vlastníctvo
Celý obsah stránok AutodielyABD (ilustrácie, texty, názvy, značky, fotky, videá) sú vlastníctvom značky AutodielyABD a jej zmluvných partnerov. Akákoľvek čiastočná alebo celková reprodukcia tohto obsahu akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek podklade si vyžaduje vopred vydaný a výslovný súhlas od AutodielyABD. Všetky nami ponúkané informácie, nahrávky, súbory a programy sú chránené medzinárodným právom týkajúcim sa intelektuálneho vlastníctva a copyright. AutodielyABD Vám nedáva právo kopírovať, zobrazovať alebo šíriť akýkoľvek obsah, na ktorý nemáte právo intelektuálneho vlastníctva. Každé neoprávnené použitie, ktoré poškodzuje práva na obsah, patriace inej osobe, sa považuje za trestný čin falšovania, prísne trestaným Zákonníkom o intelektuálnom vlastníctve.